ESBJERGSPILLENE er en folkeoplysende forening – en glad kulturforening, som blev stiftet i 1987 af en kreds af borgere, der repræsenterede forskellige kultur-
teater- og uddannelsesinstitutioner i Esbjerg samt Poul Holst og Jette Høgsbro fra Esbjerg Kommune.

Formålet med Esbjergspillene er at synliggøre Esbjergs historie via teater, sang, dans, musik og drama.

Hvert 3. år opsætter Esbjergspillene et egnsspil, hvor vi levendegør epoker og begivenheder i byen. Du kan læse her mere om  egnsspil.

For at få fat i de helt rigtige historier til egnsspillet inviteres borgere til at komme og fortælle om begivenheder, deres hverdagsliv og arbejdsliv. De medbringer fotos
og dagbøger og disse livsfortællinger inspirerer forfatterne.
Foruden borgernes egne livshistorier ligger et stort arbejde i researche via bøger og avisudklip, samt med hjælp fra Byhistorisk Arkiv.

Egnsspillene er blevet opført forskellige steder rundt i byen. I 2022 fik vi nyt spillested på Platformen i Jerne.

Ca. 100 mennesker er aktive i forbindelse med egnsspillene, og hver forestilling bliver set af ca. 3500 publikum.

I 2017 havde vi den store glæde og ære, at få Egnsspillet på UNESCOS Kulturarvs liste, hvilket vi naturligvis er stolte af.


Der er ingen ansatte i foreningen – dog er forfattere og instruktører professionelle, lige som orkester og lys/lyd teknikere til egnsspillene.


Da det er Esbjergspillenes princip, at det er frivillige, der er involveret både på og bag scenen er vi afhængige af økonomisk støtte fra fonde. Både lokale og
landsdækkende.


Foruden egnsspil spiller vi  også andre og kortere stykker, som ungdomsstykker, farcer, revy og julestykket


Da vi gerne vil dygtiggøre os, deltager vores medlemmer ved diverse kurser indenfor teater, scenografi, instruktion, sang m.m.


Vi har base i Teaterhuset i Borgergade 25, hvor vi deler lokaler med Esbjerg Børne- og Ungdomsteater. Her har vi møde- og øvelokaler, kostumerum, værksted og
systue.


Vi har et godt og tæt samarbejde med de øvrige amatørteaterforeninger i Esbjerg og er medlem af Esbjerg Amatørteaterråd.

BESTYRELSE

Pia Foldberg

Formand

Annette Knudsen

Sekretær, kostymer

Moises Edelman

Rekvisitter, lyd & lys

Jens Morten Frederiksen

Næstformand og kostumeansvarlig

Frédéric Verhelst

Rekvisitter

Marlene Werngreen

Suppleant, sminke & hår

Christina Hartwich

Kasserer

Peter Larsen

Sociale Media og trivsel

Liesbeth Staal

Suppleant, hjemmesiden

REFERATER 2024

Referat 19-01-2024

Referat 12-02- 2024

Referat 12-13-04 2024

Referat 10-06 2024

REFERATER 2023

Referat 30-01-2023

Referat 24-10-2023

Referat 20-02- 2023

Referat 14--11-2023

Referat 14-04-2023

Referat 07-06-2023

Referat 05-09-2023

REFERATER 2022

Referat 05-03-2022

Referat 25-04-2022

Referat 30-08-2022

Referat 01-11-2022

REFERATER 2021

Referat 26-04-2021

Referat 05-06-2021

Referat 29-09-2021

Referat 08-11-2021

VEDTÆGTER

PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVALTLIVSPOLITIKVi behandler dine data og personoplysninger.


Hvilke oplysninger behandler vi?


Vi behandler kun de oplysninger, du selv har givet os i forbindelse med indmelding og indskrivning til deltagelse i teaterstykker og andre arrangementer. Vi behandler dit navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Derudover behandler vi dit cpr. nummer i forbindelse med, at vi indhenter en børneattest. Børneattesten og cpr. nummeret opbevarer vi så længe, du er betalende medlem.


Hvad er formålet med at behandle oplysningerne?

Oplysningerne bruger vi til at have overblik over vores medlemmer, til at kommunikere med medlemmerne, både på skrift, telefonisk og på sociale medier, og til at indhente de krævede børneattester.


Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Så længe du er medlem af Esbjergspillene, opbevarer vi oplysningerne. Ønsker du at blive slettet således at du ikke kan kontaktes i forbindelse med forestillinger og arrangementer, skal du sende en mail derom til vores medlemsansvarlige på esbjergspillene@gmail.com


Særligt om billed- og filmmateriale

Vi fotograferer og optager både lyd- og billedfiler under forestillingerne og når vi øver. Disse optagelser kan blive brugt til markedsføring, på vores hjemmeside, på de sociale medier og i pressen. Ved din indmeldelse som medlem af teateret accepterer du at du kan figurere på optagelser til disse formål.


Har du spørgsmål?


Er du velkommen til at kontakte os.


Venlig hilsen

Esbjergspillene